Historia Parafii

Kategoria:

Kościół wybudowano w latach 1981-1992 wg projektu Józefa Dutkiewicza. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 6 VI 1982 r. bp Jerzy Ablewicz, a konsekracji kościoła 17 V 1998 r. bp Wiktor Skworc. Wnętrze zostało zaprojektowane przez Gustawa Zemłę. Monumentalną rzeźbę Chrystusa wg projektu Gustawa Zemły wykonał Michał Batkiewicz.

Duszpasterze

Kategoria:

Proboszcz
Ks. mgr Waldemar Cieśla
Święcenia kapłańskie: 22.05.1999r.
W parafii od: 14.08.2021r.

Rezydent
Ks. Adam Bajorek 
Święcenia kapłańskie: 28.05.1978r.
W parafii od: 9.03.2008r.

Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Pach
Święcenia kapłańskie: 26.05.2018r.
W parafii od 27.08.2021r.

Porządek nabożeństw

Kategoria:

Msze Święte:
- w niedziele i uroczystości w okresie szkolnym 7:00, 8:30, 9:45 (kaplica w Łoponiu), 11:00 i 16:00
- w niedziele i uroczystości w okresie wakacyjnym 7:30, 9:30 (kaplica w Łoponiu), 11:00 i 16:00
- w dni powszednie 6:30 i 18 (17 - w okresie zimowym)

Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty:
- przed każdą Mszą Świętą.
- w środę przed I piątkiem miesiąca w kaplicy w Łoponiu 17-17:30 (16:00-16 30 w okresie zimowym)
- w czwartek przed I piątkiem miesiąca od 17:30 (od 16:30 w okresie zimowym)
- w I piątek miesiąca od 17:30 (od 16:30 w okresie zimowym)

Odwiedziny sakramentalne u chorych w I piątki miesiąca od godz. 8.
Prosimy serdecznie, aby rodziny chorych niekorzystających jeszcze z tej posługi sakramentalnej, zgłaszały taką chęć w zakrystii lub kancelarii parafialnej.