Duszpasterze

Proboszcz
Ks. mgr Waldemar Cieśla
Święcenia kapłańskie: 22.05.1999r.
W parafii od: 14.08.2021r.

Rezydent
Ks. Adam Bajorek 
Święcenia kapłańskie: 28.05.1978r.
W parafii od: 9.03.2008r.

Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Pach
Święcenia kapłańskie: 26.05.2018r.
W parafii od 27.08.2021r.

Księża rodacy:

Śp. ks. Stanisław Jakubas
Ks. Stanisław Kuboń
Ks. Piotr Osiński
Ks. Paweł Biliński
Ks. Damian Jarek

 

Księża, którzy pracowali w naszej parafii:

Proboszczowie:

Ks. Tadeusz Dłubacz
Ks. Marian Cebula
Ks. Józef Gajda
Ks. Adam Bajorek

Wikariusze:

Ks. Stanisław Słowiński
Ks. Leszek Kos
Ks. Dariusz Fudyma
Ks. Michał Zieliński
Ks. Tadeusz Sajdak
Ks Bogumił Bednarek
Ks. Jerzy Czuj
Ks. Tadeusz Michalik
Ks. Piotr Furmański
Ks. Franciszek Grądalski
Ks. Łukasz Pawłowski

 

Kategoria: