Historia Parafii

Kościół wybudowano w latach 1981-1992 wg projektu Józefa Dutkiewicza. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 6 VI 1982 r. bp Jerzy Ablewicz, a konsekracji kościoła 17 V 1998 r. bp Wiktor Skworc. Wnętrze zostało zaprojektowane przez Gustawa Zemłę. Monumentalną rzeźbę Chrystusa wg projektu Gustawa Zemły wykonał Michał Batkiewicz.

Kategoria: