Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna - to grupa liturgiczna zrzeszająca dziewczęta, które pragną przeżywać swoją wiarę na wzór Matki Bożej Niepokalanej. Poznając ją coraz lepiej, uczą się od niej miłości Boga i bliźniego oraz okazywania ich na co dzień w jej duchu. Wszystko to w myśl hasła Cześć Maryi - cześć i chwała.
W praktyce przynależność do DSM-u polega na:

  • wypełnianiu tzw. "Pięciu Zadań Dziecka Maryi", czyli przyjaźń z Jezusem, ofiarę, radość, wspólnotę i posłuszeństwo;
  • regularnym uczestniczeniu w spotkaniach grupy;
  • codziennym odmawianiu w łączności z porannym pacierzem modlitwy:

W naszej parafii w skład grupy DSM wchodzą 23 dziewczęta.